Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor28 Յուլիս 2016 երեկոյան ժամերուն մշտապէս իր աչքերը փակեց
Յունահայ գաղութի ծանօթ ազգայիններէն Արիս Հազարեանը,
Մելգոնեանէն շրջանաւարտ 1956-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ
Շաբաթ 30 Յուլիս 2016, Փէրիսթէրի-ի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ:
Յուղարկաւորութեան վերջաւորութեան՝ դամբանականը կարդաց,
Տիգրան Քաջիկեան Յունաստանի ՌԱԿ-ի կողմէ(Տեսնել վերը)
Հոս կ՛ուզենք յիշել իր դասընկերներէն՝
Հրաչ Արզումանեան, Գէորգ Կարապետեան, Յարութիւն Կէօվշէնեան,
Գալուստ Մզրաքեան, Կարապետ Ուզունեան, Վահան Փողարեան

Մեր խորին ցաւակցութիւնները ընտանիքին և ընկերներուն


ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ
90-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ


ՂՕՂԱՆՋ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆԱԿԱՆ


Պայծիկ Գալայճեան


ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔԸ
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90-ամեակի Համախմբումին
Կիպրոս - 16 Յուլիս, 2016ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻՆԵՐՈԻՍ ԱՊՐԱԾ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՈԻՐԱԽ ՕՐԵՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷԶ

ԹԱԼԻՆ ՊԱՊԻԿԵԱՆ-ԱՆԺէԼԻՏՈԻ – Լառնաքա, Կիպրոս
What will happen to 90-years-old Melkonian?
Baruyr Kuyumciyan    07.29.2016   
Source: Agos, which was founded in 1996 by Hrant Dink

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ
Կարօտ, յոյսեր եւ ակնկալութիւններ
Մինաս ԳոճայեանՎարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Շարք մը Յօդուածներ:
Թիւ 1
Թիւ 2
Թիւ 3 Թիւ 4

Թիւ 5 Թիւ6

Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը


(ՄԿՀ) Սանուց Միութեան Լիբանանի վարչութիւն - 12 Մայիս 2016
Մեծարանքի Հանդիսութիւն Նուիրուած Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-էքմէքճեանի
Գրեց՝ ԱՆԺԷԼ ՄԻՍԻՍԵԱՆ
(ՄԿՀ Սանուհի եւ ՀԲԸՄ Դարուհի-Յովակիմեան Վարժարանի ուսուցչուհի)

Հարցազրոյց՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի հետ
վարեց՝ Սիլվա Գարավարդանեան
Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան 90-Ամեակին Առիթով 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան Օգնութեամբ


Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2016 Melkonianforever.org - Established in 2004