Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honorThought for the Day
“As long as there is light, there is hope, and there is a way.”ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐ ԵՒ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝
ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԲԱՐԵՐԱՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒՆ
(Կիրակի, 15 Յունուար, 2017)
                                                                                                     REVISED

Վարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Փունջ մը Յօդուածներ որոնք կը նկարագրեն մեր կեանքը Մելգոնեանէն ներս:
Կրնաք Թիւ 1 - 23 յօդուածները դարձեալ կարդալ
"News/Articles" սիւնակին տակ

Տիկ. Հերմինէ Քէշիշեան-Պէքարեանը
Մեր Ուսուցիչներէն՝ Գէորգ Յակոբեան  
Յաւելուածական՝ Մարզական Կեանքէն, Վարդգէս Գուրուեան 
Կը նկարագրէ «Վարպետ Տիգ»ը
 
Վարդգէս Գուրուեանի Անցագրի հարցերը


ՀԱՅ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 500-ԱՄԵԱԿԻՆ,
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ
ՄԸ ԲԱՑՈՒՄԸ
Սեպուհ Լ. Աբգարեան

Կիւմրի-Հայաստան, 17 Մայիս 2012


Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կա

Click below links to unveil the truth
- MEI Graduation Address June 12, 2004 – Sarkis Buchakjian- Capturing of Melkonian Institute By Hagop Hairabedian

Անմահ Լուսոյ, ճշմարտութեան բարիին

Վարդան Թաշճեան (22 Դեկտեմբեր, 2016)
- MR. STRETCH-Ը

Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2017 Melkonianforever.org - Established in 2004