Time in Los Angeles -


Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Ardem Sargsyan Interviews Vartkes Kourouyan on USArmenia TV
Published by SuperJirair via YouTube

Սուրիահայութիւնը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը
Եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Վարդգէս Գուրուեան
Կարդալ յօդուածը: Հայերէն Անգլերէն

«Հացի, ջուրի, օդի նման, մենք պէտք ունինք Մելգոնեանին»
Վերջին ամիսներուն՝ խումբ մը Մելգոնեանցի շրջանաւարտներ, գլխաւորութեամբ Վարդգէս Գուրուեանի, սկսան արշաւ մը Սուրիահայութեան եւ Արեւմտահայերէնի փրկութեան համար: Զարմանալիօրէն Սփիւռքի մտաւորականները լուռ են:
Ու՞ր է օրինակ Տօքթ. Թորոս Թորանեանը, Աղպապեանը եւ միւսները:
Ու՞ր են մեր խմբագիրները, ու՞ր են Մելգոնեանցիները,
Ու՞ր են Հալէպահայ «մտաւորական»ները...
Մեր պայքարը պէտք է ըլլայ բոլորիս պայքարը, որովհետեւ այդ գլխաւորաբար Սուրիահայութեան զաւակներուն համար է:
Ու՞ր են մեր կուսակցութիւնները, Կաթողիկոսները,
ՀՀ Նախագահը, Սփիւռքի նախարարուհին...
Այո՛, ՀԲԸՄ-ը շատ կ'օգնէ Սուրիահայերուն, բայց Մելգոնեանի
վերաբացումը հիմնական, շատ մեծ միջոցառում մըն է,
փրկութեան ապահով լաստ մըն է անոնց համար:
Կը սպասենք Բարեգործականի հիմնական Բարեգործութեան:

Մեր արտայայտութիւններուն մէջ ըլլանք քաղաքավար եւ պարկեշտ: Արհամարհանք, ատելավար արտայայտութինները հարցը չեն լուծէր:
Կը սպասենք Պրն. Պերճ Սեդրակեանի դրական պատասխանին:
We are waiting for Mr. Berge Setrakian's reply to
the official letter sent to him by Mr. Vartkes Kourouyan,
requesting the reopening of Melkonian School, now a ghost town,
to shelter and educate the Syrian Armenian children.
Mr. Kourouyan is the author of the Communique posted below.
We are publishing the letter signed by a group of MEI graduates to:
The Armenian President Serzh Sargsyan,( Read the letter)

We learned that the same letter has been also sent to:
The two Armenian Catholicos (Etchmiazin and Antelias)
The Ministry of Diaspora, Mrs. Hranoush Agopyan
The Consul General of the Rep. of Armenia in Los Angeles
The Chairmen of Armenian Political Parties

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԳՈՑ ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՆ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

ՃԱՔՃՔՈՂ ՊԱՏԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ - ԱՒԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿ
(ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ՓԱԿՄԱՆ
10-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) Կարդալ Հոս


Մ.Կ.Հ.ի վերաբացումը կենսական է: Պրն.Վարդգէս Գուրուեան
ՄԿՀ վերաբացումի «Կոչ, Բաց Նամակ»ին Առիթով
Արեւմտահայերէն Լեզուի Փրկութեան եւ Պահպանութեան ՀամարԿոչ - Բաց Նամակ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան

and

AGBU IS HELPING THE SYRIAN ARMENIAN COMMUNITY
It's huge, no doubt about it

But is it enough? They can do more. Check the link to find out
http://www.agbu.org/syriarelief
Our Appeal to AGBU compliments their Humanitarian Mission.


Remarks and Comments keep pouring into our Mailbox,
that shows how infuriated are so many people who are
not infected by the «Անտարբերութիւն» sickness.

Որեւէ ժամանակ Մելգոնեանը իր դերը չի կորսնցներ։ Սփիւռքը այնքան
յեղյեղուկ իրականութիւն է, որ Մելգոնեանի պէս ամրակուռ կառոյց
մը միշտ կրնայ վստահելի խարիսխ հանդիսանալ մեր ապագային։
Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութեան Ատենապետ

Dear AGBU Members,
This school is a National Treasure destined to protect and educate
our children worldwide. You have the power and the honor to bring
this establishment back to his historic mission.
We are ancient people who unanimously must cherish something
which is priceless. No new school can replace this one.
It is one of a kind. It cannot be sold !
Please think with your hearts and reopen Melkonian.

Thank you ! Nadia Tanal, New York

Letter to Mr. Setrakian by Vahan Tanal
Letter to Mr. Setrakian by Dikran Karakashian
Reopen Melkonian - Archbishop Avak Asadourian
Exchange of emails between Arman Ayaltin and
Vartan Abdo, Editor-in-Chief of Newsletter
"Armenian Interests"
and www.ArmenianRadioNJ.net

Miscellaneous Remarks and Comments
More Remarks and Comments


Վերջերս՝ դրամահաւաքի մը ընթացքին, կրօնական
անձնաւորութիւն մը, հետեւեալ ակնարկութիւնը ըրաւ,
որ իրողութիւն մըն է: «Թէ Մայր Հայրենիքի եւ թէ Արտաշխարհի
մէջ հիւանդութիւն մը կայ, այդ կը կոչուի Անտարբերութիւն»:
Այս հիւանդութիւնը թէ հաւաքական է եւ թէ անհատական:
Պէտք է աշխատինք գործով եւ ոչ թէ բանով միայն:ԱԶԴԱԿ Օրաթերթին մէջ կը կարդանք
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին Եւ Հայաստանի Նախագահին
Ուղերձը Սուրիահայութեան

(Սեղմել հոս եւ տեսնել յօդուածը)
Ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ թող այդպէս ըլլայ, ըսենք ուրիշ
ի՞նչ կրնան ընել: Մեր քթին եւ աչքին տակ սքանչելի՝ թէեւ
սահմանափակ որոշ լուծում մը կայ եւ վերեւ նշուած Հաղորդագրութեան
նպատակը՝ Բարեգործականին ուղղուած յարձակում մը չէ՛:
Թո՛ղ այս կէտը յստակ ըլլայ մեր մտքերուն մէջ եւ չի մեղադրենք զիրար:


Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կարելի չէ
վերականգնել այլուր: Մելգոնեանի փակումէն Ութը տարիներ
յետոյ, ազգապահպանութիւնը աւելի վտանգուած է անկասկած:
Թո՛ղ Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը վերարծարծէ
Մելգոնեանի հարցը վերահաստատելով անցեալի փառքը
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով:
Այս ՀԲԸՄ-ի պարտքն է:


Apple/Mac Computer owners click here

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

«Այբ: Մենք ստեղծում ենք 21-րդ դարի հայկական դպրոց»
Note: This same foundation has asked AGBU to allow them
to re-open Melkonian in Cyprus,
but AGBU has not even replied to their request.
AGBU headed by Mr. Setrakian remains adamant.
The Diaspora is bleeding because of failed leadership.
We want to see change . . .Read the Revival of Melkonian Project by Ayb

Schools are a powerful, if not the only, stimulus for achieving
the historical, cultural and spiritual wholeness of the Armenian nation .
Ribbon cutting of Cultural Centers is not the solution to our failures!

Don't thrash this project, lifetime opportunity, listen and cooperate.
Never abandon your most fundamental duties!

Knowledge is power: ARMENIAN HISTORY TIMELINE

Սփիւռքի Հայկական Համացանցային Կապեր
Փնտռել հոս . . .

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբMelkonian Brothers

Krikor
& Garabed


You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2014 Melkonianforever.org - Established in 2004
Friday, April 18, 2014