Time in Los Angeles -


 

Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honorՀայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով
Բարեգործականի հարուստ «Հրամանատար»ները
թո՛ղ շահադրեն բարերարներու Կտակը
Վերաբացէք Մըշտադալար Մելգոնեանը
Անցեալի Քառուղիներով.
Ինչպէ՞ս կեանքի կոչուեցաւ Մելգոնեան Հաստատութիւնը
Կարդալ յօդուածը քաղուած «Հայերն Այսօր» պարբերականէն


Click on small pictures to enlarge view.
Photos by Sevag Seropian

Additional photos by Massis Der Parthogh

Մելգոնեան անմահ բարերարներու
անուանակոչութեան օրն էր այսօր, Յունուար 18, 2015,
որոնք լուսոյ տաճար՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան
կառուցումով, «ազգին վրէժը» լուծեցին....
Հայեցի կրթութեամբ յաջորդական սերունդներ պատրաստելով
եւ զանոնք ընծայելով ազգին, Ցեղասպանութեան ընդդէմ
Ցեղակերտութեան լուսաւոր առաքելութեան կենսագործումով...
Ցեղասպանութեան 100-ամեայ Տարելիցի իմաստալից նշանաւորում
պիտի ըլլար ՄԵԼԳՈՆԵԱՆԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄԸ....,
քանզի ազգային կրթութիւնն ու ազգակերտումն են որ կրնան
երաշխաւորել հայութեան երթը 100-ամեակէն ալ անդին,
նոր թափ տալ հայ դատի Պահանջատիրութեան, ազգապահպանման,
լեզուապահպանման, մշակութապահպանման սրբազան գործին  
                                                                                                 
ՍԱ Է ՄԵՐ ԲԻՒՐԱՒՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՍՐԲԱԶԱՆ ԿՏԱԿԸ....
Երան Գույումճեան       Յունուար 18, 2015 Նիկոսիա, Կիպրոս

We have been critisized by group of angered Melkoniantsis,
because we dared to object the closure of our Alma Mater,
they stayed away siding with AGBU, and years later established
AGBU California Melkonian Alumni.
To prove their gratitude to "Immortal Benefactors", they will have
a separate church service in Burbank, few miles from Los Angeles.
They will not join the "Hokehankisd" and "Hokejash" event
organized by Melkonian Alumni and Friends, who represent majority,
at St. John Armenian Apostolic Church on Vine Street, LA.
On this occasion, in their message, printed on their postcard,
"Let us make every effort to support our schools ..."
It is obvious, for them Melkonian is not an Armenian School!!!
Support our schools but let Melkonian remain closed, double standard.
«Մելգոնեանը մեր գոյութեան համար ռազմավարական
նշանակութիւն ունեցող խնդիր» է:

Վարդգէս Գուրուեանի վերջին Յօդուածը
(Click to read the attached article)

Անհաւատալի՝ Բայց Իրաւ...
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Կրնար (եւ տակաւին կրնայ) 21-րդ Դարու Համահայկական
Ամենակարեւոր Դպրոցին Վերածուիլ


Այն ձեռքերը որ հիմնեցին այս անզուգական
Կրթական Հաստատութիւնը պէտք է Ոսկեզոծուին

Մելգոնեանը պէտք է վերաբացուի առանց ընդդիմադրութեան:
Այդ առիթով, Մելգոնեան Եղբայրները պէտք է «Յետ Մահու»
պարգեւատրուին Կաթողիկոսին եւ Նախագահին կողմէ:Western Armenian Teacher Education Scholarship
2 Undergraduate Studies Scholarship
Above scholarships offered by Calouste Gulbenkian Foundation
for students of Armenian origin

                                      
   
Ցարդ՝ Մելգոնեան շրջանաւարտներու նամակները մնացին անպատասխան
Վարդգէս Գուրուեան (Նամակին Համադրողը) եւ շրջանաւարտներու խումբը
Հարց կուտան հետեւեալ նամակներուն պատճէնը ստացողներուն եւ կ՛ուզեն
գիտնալ թէ անոնք ինչ միջոցներով կը մտադրեն փրկել մեր ճակատագիրը:
Նոր դրամահաւաքի պէտք չկայ, ունինք Մելգոնեանի նման «Պահապան» մը:

Կը հրապարակենք երկրորդ նամակներուն պատճէնը ուղղուած
► ՀԲԸՄի Նախագահ Պերճ Սեդրակեան
► ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգիսեան
► Սփիւռքի Նախարարուհի Հրանուշ Հակոբեան
Ստացանք Սփիւռքի Նախարարութեան պատասխան նամակը
♥ Կը կցենք նամակին պատճէնը . . . կարդալ հոս
Կը յուսանք մօտիկ ապագային, միւս հասցէատէրերը կը հետեւին
Սփիւռքի Նախարարութեան օրինակին եւ առանց վարանումի,
յստակօրէն մեզի փոխանցեն իրենց տեսակէտը Մելգոնեանի հարցով:
Օգտագործենք մեր «Հարստութիւնը» կանխելու համար մեր ազգին դէմ
ներկայ եւ ապագայ՝ դիտումնաւոր կամ ոչ, բնաջնջումի հարուածները:
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Նամակները մնացած են անպատասխան կը գրէ
http://www.armweeklynews.am/w/wp/p356.php
Այս անգամ կը հրապարակենք «Փակ» նամակ, եթէ բաց նամակը կը մնայ
անպատասխան, գուցէ Փակ անուանուող նամակը կը հետաքրքրէ հասցէատէրերը:

The purpose of our letters sent to the President of Armenia
and to two Armenian Catholicos should not be misinterpreted,
we are not holding them responsible for the closure of Melkonian,
everybody who reads our letters knows that,
we only ask them to use their authority to put pressure on AGBU,
reopen Melkonian Educational Institute. It's very crucial.
We know that the ball is in AGBU's court.
The Central Board of AGBU bears the consequences of their decision.
The Permanent Melkonian Endowment Fund established in 1925
in the amount of $4,647,020 (source AGBU) remains unaccounted for.
Its purpose was to provide income for maintaining the School. Not to spend it!
This is huge and highly classified, considering its current value.
Melkonian Properties and Funds are kept on AGBU Geneva books.
Only few people know of its existance.Արդեօ՛ք
Անդրադարձ՝ Ազնիւ Պալատունի (կարդալ)Time is like a river. 
You cannot touch the passing water twice,
because the flow that has passed will never pass again.The Blood of Innocent Children
We expect Mr. Berge Setrakian to have the courtesy and reply to
the official letter sent to him by Mr. Vartkes Kourouyan,
it is not the Open Letter published in the news media, it is personal,
requesting the reopening of Melkonian School, now a ghost town,
to shelter and educate the Syrian Armenian children.

This request is a matter of life and death,
if Mr. Setrakian does not get it, where is the AGBU Board.
They should order something which is not on their "Menu".

Ardem Sargsyan Interviews Vartkes Kourouyan on USArmenia TV
Published by SuperJirair via YouTube

Սուրիահայութիւնը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը
Եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Վարդգէս Գուրուեան
Կարդալ յօդուածը: Հայերէն Անգլերէն

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԳՈՑ ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՆ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

ՃԱՔՃՔՈՂ ՊԱՏԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ - ԱՒԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿ
(ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ՓԱԿՄԱՆ
10-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) Կարդալ Հոս


Մ.Կ.Հ.ի վերաբացումը կենսական է: Պրն.Վարդգէս Գուրուեան
ՄԿՀ վերաբացումի «Կոչ, Բաց Նամակ»ին Առիթով
Արեւմտահայերէն Լեզուի Փրկութեան եւ Պահպանութեան ՀամարԿոչ - Բաց Նամակ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան

and


Remarks and Comments keep pouring into our Mailbox,
that shows how infuriated are so many people who are
not infected by the «Անտարբերութիւն» sickness.

Որեւէ ժամանակ Մելգոնեանը իր դերը չի կորսնցներ։ Սփիւռքը այնքան
յեղյեղուկ իրականութիւն է, որ Մելգոնեանի պէս ամրակուռ կառոյց
մը միշտ կրնայ վստահելի խարիսխ հանդիսանալ մեր ապագային։
Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութեան Ատենապետ

Dear AGBU Members,
This school is a National Treasure destined to protect and educate
our children worldwide. You have the power and the honor to bring
this establishment back to his historic mission.
We are ancient people who unanimously must cherish something
which is priceless. No new school can replace this one.
It is one of a kind. It cannot be sold !
Please think with your hearts and reopen Melkonian.

Thank you ! Nadia Tanal, New York

Letter to Mr. Setrakian by Vahan Tanal
Letter to Mr. Setrakian by Dikran Karakashian
Reopen Melkonian - Archbishop Avak Asadourian
Exchange of emails between Arman Ayaltin and
Vartan Abdo, Editor-in-Chief of Newsletter
"Armenian Interests"
and www.ArmenianRadioNJ.net

Miscellaneous Remarks and Comments
More Remarks and Comments

Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կարելի չէ
վերականգնել այլուր: Մելգոնեանի փակումէն Ութը տարիներ
յետոյ, ազգապահպանութիւնը աւելի վտանգուած է անկասկած:
Թո՛ղ Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը վերարծարծէ
Մելգոնեանի հարցը վերահաստատելով անցեալի փառքը
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով:
Այս ՀԲԸՄ-ի պարտքն է:


«Այբ: Մենք ստեղծում ենք 21-րդ դարի հայկական դպրոց»
Note: This same foundation has asked AGBU to allow them
to re-open Melkonian in Cyprus,
but AGBU has not even replied to their request.
AGBU headed by Mr. Setrakian remains adamant.
The Diaspora is bleeding because of failed leadership.
We want to see change . . .Read the Revival of Melkonian Project by Ayb

Schools are a powerful, if not the only, stimulus for achieving
the historical, cultural and spiritual wholeness of the Armenian nation .
Ribbon cutting of Cultural Centers is not the solution to our failures!

Don't thrash this project, lifetime opportunity, listen and cooperate.
Never abandon your most fundamental duties!

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

 

Սփիւռքի Հայկական Համացանցային Կապեր
Փնտռել հոս . . .

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբMelkonian Brothers

Krikor
& Garabed


You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2015 Melkonianforever.org - Established in 2004
Tuesday, January 27, 2015