Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Thought for the Day
“Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution.”
~ Aristotle

Զոհրապ Շամմասեանի Յիշատակին

Վարդգէս Գուրուեան

Click on the photo to view Hokejash slideshow


Վարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Փունջ մը Յօդուածներ որոնք կը նկարագրեն մեր կեանքը Մելգոնեանէն ներս:
Կրնաք Թիւ 1 - 10 յօդուածները դարձեալ կարդալ
"News/Articles" սիւնակին տակ

Թիւ 11 Թիւ 12
Թիւ 13 Թիւ 14
Թիւ 15 Թիւ 16

Թիւ17 Թիւ18

Անմահ Լուսոյ, ճշմարտութեան բարիին

Վարդան Թաշճեան (22 Դեկտեմբեր, 2016)
- MR. STRETCH-Ը


Սփյուռքում հայերենը պահելու խնդիր կա.
ՀԲԸՄ-ի նախագահը մտադիր է Հայաստանում նոր կենտրոն բացել


Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը

 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբՄելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2017 Melkonianforever.org - Established in 2004