Time in Los Angeles -Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Once upon a time, when we were younger, we enjoyed the
company of Paul Kousharian and his group. I remember,
our boys in our happy circle, they very much enjoyed the
lemons of Paul’s backyard. What happened? 
Those were the days when Melkoniantsis shared the love
of their School. Now no school no more love.
As they aged, they set on a new journey looking for love?
But I am sure the lemon trees are still green...
Trees keep giving lemons, their never ending love.

Sorry, the following posting will be removed, Ayb gave up the idea.

Cannot wait forever!

What was Ayb Melkonian Project - No updates

Years later, Ayb is partnering with AGBU for non-Melkonian Projects
Everything has a price tag!
Foundations in Armenia cannot stay alive and operate on their own,
AGBU offers conditional financial help and keeps them chained.


Պողոս Արմենակ Լագիսեան, իր երկար «Մակարավանք» յօդուածը
կը փակէ հետեւեալ պարբերութեամբ, որ հրատակուած է
«Մասիս», Յուլիս 25, 2015 թուակիր Շաբաթաթերթին մէջ:

«Ես վերջ չունեմ Մակարավանքի ու Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան պատումներին:
Նրա մէկին Թուրքը վերջ տուեց, իսկ միւսին՝ իրենք հայերը:
Չիմացան, որ դպրոց գոցելը նման է ՎԱՆՔ փլելուն ....»«Այբ» Ու «Լոյս» Հիմնադրամներն Ու ՀԲԸՄը (Կարդալ ...)
Բայց չի կրցան Մելգոնեանը վերաբանալու ծրագիրը յաջողեցնե՜լ


Սոյն Յօդուածը քաղուած է ԶԱՐԹՕՆՔ Օրաթերթէն (կարդալ . . .)
Ազգային Բարերարներ՝ որոշումը ձերն է, պէտք ունինք դպրոցներուԿարդալ՝ Ո՞Վ ՊԻՏԻ ԲՈՒԺԷ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՎԷՐՔԸ - ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Քաղուած՝ Ժամանակ Կայքէջէն

Առկախ հարց մը որ կը նմանի Կորդեան հանգոյցին, բայց ո՛չ Մեծն Ալեքսանդրի համար.


AGBU Biennial Report presented at the 88th General Assembly
on April 4, 2015, in Yerevan, Armenian. (Read ...)

Major lifeline, Melkonian is not part of achievements


Այբ Ակումբ|Կրթական Հիմնադրամ
Այբ Գաղափար

Հասարակութեան ամենամեծ հարստութիւնը մարդկային որակներն են:
Մենք փորձում ենք կրթութեան միջոցով հասնել մարդկային կեանքի եւ
հասարակական
գիտակցութեան խորքային փոփոխութիւնների:
Մենք միաւորում ենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հաւատում են մարդկային
կեանքը կրթութեամբ վերափոխել ու ճշմարտութեանը եւ պատրաստ են
յանուն կրթութեան ի սպաս դնել սեփական կարողութիւններն ու հնարաւորութիւնները: Մենք միաւորում ենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր
կամենում են սերմանել կրթութեան բարեբեր անդաստանում եւ ապագայ
հունձքի բերկրանքը վայելել ներկայում: Մենք միաւորում ենք այն բոլոր
մարդկանց, ովքեր ներկայ են պատմութեան մէջ, ովքեր յարգում են իրենց
անցեալը եւ պատասխանատւութիւն ունեն ներկան շարունակելու:


Lara Setrakian delivered the attached speech on the occasion of the commemoration of the Centennial of the Armenian Genocide.

Armand Ayaltin: Her speech should be viewed against the background of what is in fact happening in the Armenian Diasporan landscape. (Attached)

 

We don't take pride every time we re-post similar articles
ԱԶԳ - Ցաւալի Տեղեկատուութիւն մը եւս
Editor of AZG Daily Notes
Կարծում ենք, որ ակնարկությունը վերաբերում է նաեւ ՀԲԸՄիությանը,
որը վերջերս հայտարարել է, որ իր հովանավորությունը վայելող այն դպրոցները,
որոնք ի վիճակի չեն նյութապես հավասարակշռել իրենց բյուջեն ինքնուրույն,
ենթակա են փակման: Սակայն ցավալի այս իրողությունը արձանագրելուն
զուգահեռ չենք կարող զանց առնել մեր մյուս կազմակերպությունները:
Օրինակՙ Համազգայինը: Իսկ առավել քննադատելին Հայ առաքելական եկեղեցին է,
որ վաղուց, շատ վաղուց դպրոց պահելու պարտականությունը թոթափել է
իր ուսերից եւ այդ բեռը «վստահել»
ազգային մեր մյուս կառույցներին,
ինքը մնալով ամենահարուստը սակայն:

POEM DEDICATED TO MELKONIAN BROTHERS

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը


Հայկ Նագգաշեան՝ հարց կուտայ
Կարելի՞ Է Յուսալ Որ Մելգոնեանը Վերաբացուի (click to read)

We say "Good Men" will undo the mistakes of the Past.


ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ - ՄԵԾԵՐՈՒ ՀԵՏ
Ալեք Մանուկեան - Գրեց՝ Վարդան Թաշճեան
Տարիներ գլորած են նաեւ ա՛յս  օրէն եւ հիմա կը տեսնեմ,
որ ժամանակը որքա՜ն կր փոխէ եղեր ամէն բան, երբ չկան այլեւս,
ո՛չ Ուսուցչաց Միութիւնը, ո՛չ պարտէզը, ո՛չ աշակերտները, ո՛չ Մանուկեանը
եւ ո՛չ ալ նոյն ինքն՝ ... Մելգոնեանը: (ամբողջը հոս)

 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան Օգնութեամբ


Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը


Խմբագրական – Նոր Օր, 26 Մարտ 2015

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՊԱԳԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ
Ո՞վ էր յանցաւորը. Զո՞վ կրնանք այպանել.
Մենք շատ լաւ գիտենք այս հարցումին պատասխանը


Աղա Կարապետ Մելգոնեան «Իմ դպրոցս պէտք է մեր վրէժը լուծէ»:
Մելգոնեան Եղբայրներու հարստութիւնը՝
գաղտնաբար կը մնայ Զուիցերիոյ մէջ, եթէ ոչ ո՞ւր է:


Հայ դպրոցի աճման վկայ եղանք եւ պահ մը մոռցանք որ այլ
Երկինքներու տակ դպրոցներ փակուեցան:
Կը գրէ ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ այս առիթով (լման յօդուածը)


Անցեալի Քառուղիներով.
Ինչպէ՞ս կեանքի կոչուեցաւ Մելգոնեան Հաստատութիւնը
Կարդալ յօդուածը քաղուած «Հայերն Այսօր» պարբերականէն

Այն ձեռքերը որ հիմնեցին այս անզուգական
Կրթական Հաստատութիւնը պէտք է Ոսկեզոծուին


Մելգոնեանը պէտք է վերաբացուի առանց ընդդիմադրութեան:
ՀԲԸՄ-ի Ընդհանուր Ժողովի առիթով,
Մելգոնեան Եղբայրները պէտք է «Յետ Մահու»
պարգեւատրուինԿաթողիկոսին եւՆախագահին կողմէ
որպէս յարգանք 1915-ի որբերուն:


                                      
   
Ցարդ՝ Մելգոնեան շրջանաւարտներու նամակները մնացին անպատասխան
Վարդգէս Գուրուեան (Նամակին Համադրողը) եւ շրջանաւարտներու խումբը
Հարց կուտան հետեւեալ նամակներուն պատճէնը ստացողներուն եւ կ՛ուզեն
գիտնալ թէ անոնք ինչ միջոցներով կը մտադրեն փրկել մեր ճակատագիրը:
Նոր դրամահաւաքի պէտք չկայ, ունինք Մելգոնեանի նման «Պահապան» մը:


The purpose of our letters sent to the President of Armenia
and to two Armenian Catholicos should not be misinterpreted,
we are not holding them responsible for the closure of Melkonian,
everybody who reads our letters knows that,
we only ask them to use their authority to put pressure on AGBU,
reopen Melkonian Educational Institute. It's very crucial.
We know that the ball is in AGBU's court.
The Central Board of AGBU bears the consequences of their decision.
The Permanent Melkonian Endowment Fund established in 1925
in the amount of $4,647,020 (source AGBU) remains unaccounted for.
Its purpose was to provide income for maintaining the School. Not to spend it!
This is huge and highly classified, considering its current value.
Melkonian Properties and Funds are kept on AGBU Geneva books.
Only few people know of its existance.
Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934

You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2015 Melkonianforever.org - Established in 2004