Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Մեր սիրելի, անմոռանալի
Զոհրապ Շամմասեանը ոչ եւս է


Ինչպէս նաեւ կարգ մը գնահատագիրներ
ԿԱՐՕ ԳԱՍԱՊԵԱՆ


Սփյուռքում հայերենը պահելու խնդիր կա.
ՀԲԸՄ-ի նախագահը մտադիր է Հայաստանում նոր կենտրոն բացել

Նախագահին Տեսակցութիւնը

Եւ Ի Պատասխան՝ Հարցաքննութիւններ
«Արեւելք» Լրատուական Կայքէջէն - 04 Դեկտեմբեր 2016

- ՀԲԸՄ 110-ամեակ.ԲարձրաձայնՀարցադրումներ

- Բաց նամակ ՀԲԸՄ-ի նախագահ Պր. Պերճ Սեդրակեանին


Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2016, առաւօտեան ժամը 10ին,
Օրենճ Քաունթիի Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ,
5315 W. McFadden Ave.,
ապա թաղումը՝ Cypress Forest Lawn գերեզմանատան մէջ,
4471 Lincoln Ave, Cypress, CA 90630։

Թաղման արարողութենէն ետք հոգեճաշ պիտի մատուցուի վերոյիշեալ
եկեղեցւոյ «Ղուկասեան» սրահին մէջ

Ծանօթ: Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել
Արի-Կիրակոս Մինասեան Ազգ. Վարժարանին,
Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ,
Armenian Missionary Association of America-ին (AMAA),

կամ Melkonian Alumni-ին։

ՄԱՀԱԽՕՍԱԿԱՆ                          
 ՈՉ ԵՒՍ Է ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻ ՎԵԹԵՐԱՆ
ԵՒ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑԻ ՊԱՏՈՒԱԿԱԼ ԱՏԵՆԱՊԵՏ  ԶՈՀՐԱՊ ՇԱՄՄԱՍԵԱՆԸ

Ասպետ Ռուբինեան
«ԾԱՂԻԿ» Գրական Ազգային Շաբաթաթերթ - Պէյրութ


Ara Arabyan of Tucson, Arizona, wrote:

To paraphrase Mike Pence, Zohrab was “a Melkoniantsi, an Armenian, and a Christian, in that order.”
The closure of Melkonian didn’t just sadden him like most of us; it hurt and upset him.
His passion generated the energy that bound and drove this group.
His tireless work can best be summarized with the lyrics of the song from “The Man of La Mancha”:

To dream the impossible dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable sorrow
And to run where 
The brave dare not go
To right the unrightable wrong...

And I’m sure he’s pleased that I can still speak and write in his beloved Western Armenian:
Վարցքդ կատար եւ ց'տեսութիւն սիրելի Զոհրապ:

My last personal email with Zohrab
Click here to read it

ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութեան ցաւակցագիրը լուսահոգի
Պր. Զօհրապ Շամմասեանին մահուան առթիւ


List of some of the many Melkoniantsis who either sent their grievances
or posted their thoughts on the Social Media, Facebook.Վանաձոր – Քիմպրոմի Հարցով

Սփիւռքահայերս իրաւունք ունի՞նք Հայաստանի ներքին հարցերով զբաղուելու
Վարդգէս Գուրուեան

ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԻ ԱՀԱԶԱՆԳԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Ի՞ՆՉ ԿԱՅ ԱՅՍ ԾԽԱԾԱԾԿՈՅԹԻՆ ՏԱԿ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ


Վարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Փունջ մը Յօդուածներ:
Կրնաք Թիւ 1 - 6 յօդուածները դարձեալ կարդալ
"News/Articles" սիւնակին տակ

Թիւ 7 Թիւ 8
Թիւ 9 Թիւ 10
Թիւ 11 Թիւ 12
Թիւ 13 Թիւ 14

ՂՕՂԱՆՋ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆԱԿԱՆ


Պայծիկ Գալայճեան


ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔԸ
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90-ամեակի Համախմբումին
Կիպրոս - 16 Յուլիս, 2016ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻՆԵՐՈԻՍ ԱՊՐԱԾ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՈԻՐԱԽ ՕՐԵՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷԶ

ԹԱԼԻՆ ՊԱՊԻԿԵԱՆ-ԱՆԺէԼԻՏՈԻ – Լառնաքա, Կիպրոս


What will happen to 90-years-old Melkonian?
Baruyr Kuyumciyan    07.29.2016   
Source: Agos, which was founded in 1996 by Hrant Dink

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ
Կարօտ, յոյսեր եւ ակնկալութիւններ
Մինաս Գոճայեան


Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը


(ՄԿՀ) Սանուց Միութեան Լիբանանի վարչութիւն - 12 Մայիս 2016
Մեծարանքի Հանդիսութիւն Նուիրուած Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-էքմէքճեանի
Գրեց՝ ԱՆԺԷԼ ՄԻՍԻՍԵԱՆ
(ՄԿՀ Սանուհի եւ ՀԲԸՄ Դարուհի-Յովակիմեան Վարժարանի ուսուցչուհի)

Հարցազրոյց՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի հետ
վարեց՝ Սիլվա Գարավարդանեան
Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան 90-Ամեակին Առիթով 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան Օգնութեամբ


Անմահ Լուսոյ, ճշմարտութեան բարիին
Տխուր է Մելգոնեանը, դարձեալ ...

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2016 Melkonianforever.org - Established in 2004