Time in Los Angeles -


 

Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Աղա Կարապետ Մելգոնեանի Գաւազանին Պատմութիւնը
(Երանի իր դպրոցն ալ պահուէր իր գաւազանին պէս)
Click on each picture to enlarge view

Կցուած Յօդուածը Գրեց՝ Երանուհի Ղազարեան

Remember and Demand - Millions of Lives (Video Clip on You Tube)


Mr. Vartkes Kourouian interviewed by US Armenia anchor Mrs. Aleen Sarkisian

Keeping our schools open or better yet, reopening
the ones that have been closed, especially the
Melkonian Educational Institute in Cyprus,  
will strongly propagate the message of
100th Anniversary of the Armenian Genocide.
There is no other way if we truly want to save our
Western Armenian Language and Culture.

Բանաստեղծութիւն՝ «Իմ Սիրելի Մելգոնեանին»
Գրեծ՝ Վահան Մուրատեան (1968-ի շրջանաւարտ)Open our Outbox for new Letters and Postings

 

 

AGBU President Berge Setrakian interviewed by H1 Public TV
Click on the picture to listen
Listen carefully specially his reply to the last question

Quo Vadis AGBU!

Կը կարծէ՞ք որ այս մարդը կը վերաբանայ Մելգոնեան Վարժարանը.
Ո՛չ, որքան ատեն որ ինք ՀԲԸՄ-ի նախագահ է.Read the Revival of Melkonian Project by Ayb

Unfortuntely, this project was thrashed by AGBU, a lifetime opportunity gone.

Խմբագրական – Նոր Օր, 26 Մարտ 2015

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՊԱԳԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ
Ո՞վ էր յանցաւորը. Զո՞վ կրնանք այպանել.
Մենք շատ լաւ գիտենք այս հարցումին պատասխանը
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով
ԱԶԴԱԿ-ԱՐԱՐԱՏ-ԶԱՐԹՕՆՔ
միացեալ թիւ պիտի հրատարակեն Ապրիլ 24-ի օրը:
Թո՛ղ Մելգոնեանի բոլոր Սանուց Միութիւնները միասնաբար
ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութենէն պահանջեն
Մելգոնեանի վերաբացումը:
Մելգոնեանը Ցեղասպանութեան "Առաջին Զաւակն" է:

Աղա Կարապետ Մելգոնեան «Իմ դպրոցս պէտք է մեր վրէժը լուծէ»:
Մելգոնեան Եղբայրներու հարստութիւնը՝
գաղտնաբար կը մնայ Զուիցերիոյ մէջ, եթէ ոչ ո՞ւր է:

«Մելգոնեանը մեր գոյութեան համար ռազմավարական
նշանակութիւն ունեցող խնդիր» է:

Վարդգէս Գուրուեանի վերջին Յօդուածը
(Click to read the attached article)

Անհաւատալի՝ Բայց Իրաւ...
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Կրնար (եւ տակաւին կրնայ) 21-րդ Դարու Համահայկական
Ամենակարեւոր Դպրոցին Վերածուիլ


Հայ դպրոցի աճման վկայ եղանք եւ պահ մը մոռցանք որ այլ
Երկինքներու տակ դպրոցներ փակուեցան:
Կը գրէ ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ այս առիթով (լման յօդուածը)


Notice of Meeting of the General Assembly (Press Release-Online)
3rd item on the Agenda of Meeting is Election of Directors.
Change of procedures! Union members will elect and NOT the President.
Hope the new Board of Directors, then, will elect a NEW Hayastantsi President.

Invitation to 88th General Assembly (Source: By E-mail)
We trust the members of AGBU, specially those in the Diaspora,
will bring up the question of Melkonian Institute
during AGBU’s General Assembly to be held in Yerevan
on April 5, 2015, ahead of Armenian Genocide Centennial

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով
Բարեգործականի հարուստ «Հրամանատար»ները
թո՛ղ շահադրեն բարերարներու Կտակը
Վերաբացէք Մըշտադալար Մելգոնեանը


Անցեալի Քառուղիներով.
Ինչպէ՞ս կեանքի կոչուեցաւ Մելգոնեան Հաստատութիւնը
Կարդալ յօդուածը քաղուած «Հայերն Այսօր» պարբերականէն

Այն ձեռքերը որ հիմնեցին այս անզուգական
Կրթական Հաստատութիւնը պէտք է Ոսկեզոծուին


Մելգոնեանը պէտք է վերաբացուի առանց ընդդիմադրութեան:
ՀԲԸՄ-ի Ընդհանուր Ժողովի առիթով,
Մելգոնեան Եղբայրները պէտք է «Յետ Մահու»
պարգեւատրուինԿաթողիկոսին եւՆախագահին կողմէ
որպէս յարգանք 1915-ի որբերուն:                                      
   
Ցարդ՝ Մելգոնեան շրջանաւարտներու նամակները մնացին անպատասխան
Վարդգէս Գուրուեան (Նամակին Համադրողը) եւ շրջանաւարտներու խումբը
Հարց կուտան հետեւեալ նամակներուն պատճէնը ստացողներուն եւ կ՛ուզեն
գիտնալ թէ անոնք ինչ միջոցներով կը մտադրեն փրկել մեր ճակատագիրը:
Նոր դրամահաւաքի պէտք չկայ, ունինք Մելգոնեանի նման «Պահապան» մը:

Կը հրապարակենք երկրորդ նամակներուն պատճէնը ուղղուած
► ՀԲԸՄի Նախագահ Պերճ Սեդրակեան
► ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգիսեան
► Սփիւռքի Նախարարուհի Հրանուշ Հակոբեան
Ստացանք Սփիւռքի Նախարարութեան պատասխան նամակը
♥ Կը կցենք նամակին պատճէնը . . . կարդալ հոս
Կը յուսանք մօտիկ ապագային, միւս հասցէատէրերը կը հետեւին
Սփիւռքի Նախարարութեան օրինակին եւ առանց վարանումի,
յստակօրէն մեզի փոխանցեն իրենց տեսակէտը Մելգոնեանի հարցով:
Օգտագործենք մեր «Հարստութիւնը» կանխելու համար մեր ազգին դէմ
ներկայ եւ ապագայ՝ դիտումնաւոր կամ ոչ, բնաջնջումի հարուածները:
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Նամակները մնացած են անպատասխան կը գրէ
http://www.armweeklynews.am/w/wp/p356.php
Այս անգամ կը հրապարակենք «Փակ» նամակ, եթէ բաց նամակը կը մնայ
անպատասխան, գուցէ Փակ անուանուող նամակը կը հետաքրքրէ հասցէատէրերը:

The purpose of our letters sent to the President of Armenia
and to two Armenian Catholicos should not be misinterpreted,
we are not holding them responsible for the closure of Melkonian,
everybody who reads our letters knows that,
we only ask them to use their authority to put pressure on AGBU,
reopen Melkonian Educational Institute. It's very crucial.
We know that the ball is in AGBU's court.
The Central Board of AGBU bears the consequences of their decision.
The Permanent Melkonian Endowment Fund established in 1925
in the amount of $4,647,020 (source AGBU) remains unaccounted for.
Its purpose was to provide income for maintaining the School. Not to spend it!
This is huge and highly classified, considering its current value.
Melkonian Properties and Funds are kept on AGBU Geneva books.
Only few people know of its existance.Արդեօ՛ք
Անդրադարձ՝ Ազնիւ Պալատունի (կարդալ)Time is like a river. 
You cannot touch the passing water twice,
because the flow that has passed will never pass again.The Blood of Innocent Children
We expect Mr. Berge Setrakian to have the courtesy and reply to
the official letter sent to him by Mr. Vartkes Kourouyan,
it is not the Open Letter published in the news media, it is personal,
requesting the reopening of Melkonian School, now a ghost town,
to shelter and educate the Syrian Armenian children.

This request is a matter of life and death,
if Mr. Setrakian does not get it, where is the AGBU Board.
They should order something which is not on their "Menu".

Ardem Sargsyan Interviews Vartkes Kourouyan on USArmenia TV
Published by SuperJirair via YouTube

Սուրիահայութիւնը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը
Եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Վարդգէս Գուրուեան
Կարդալ յօդուածը: Հայերէն Անգլերէն

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԳՈՑ ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՆ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

ՃԱՔՃՔՈՂ ՊԱՏԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ - ԱՒԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿ
(ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ՓԱԿՄԱՆ
10-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) Կարդալ Հոս


Մ.Կ.Հ.ի վերաբացումը կենսական է: Պրն.Վարդգէս Գուրուեան
ՄԿՀ վերաբացումի «Կոչ, Բաց Նամակ»ին Առիթով
Արեւմտահայերէն Լեզուի Փրկութեան եւ Պահպանութեան ՀամարԿոչ - Բաց Նամակ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան

and


Remarks and Comments keep pouring into our Mailbox,
that shows how infuriated are so many people who are
not infected by the «Անտարբերութիւն» sickness.

Որեւէ ժամանակ Մելգոնեանը իր դերը չի կորսնցներ։ Սփիւռքը այնքան
յեղյեղուկ իրականութիւն է, որ Մելգոնեանի պէս ամրակուռ կառոյց
մը միշտ կրնայ վստահելի խարիսխ հանդիսանալ մեր ապագային։
Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութեան Ատենապետ

Dear AGBU Members,
This school is a National Treasure destined to protect and educate
our children worldwide. You have the power and the honor to bring
this establishment back to his historic mission.
We are ancient people who unanimously must cherish something
which is priceless. No new school can replace this one.
It is one of a kind. It cannot be sold !
Please think with your hearts and reopen Melkonian.

Thank you ! Nadia Tanal, New York

Letter to Mr. Setrakian by Vahan Tanal
Letter to Mr. Setrakian by Dikran Karakashian
Reopen Melkonian - Archbishop Avak Asadourian
Exchange of emails between Arman Ayaltin and
Vartan Abdo, Editor-in-Chief of Newsletter
"Armenian Interests"
and www.ArmenianRadioNJ.net

Miscellaneous Remarks and Comments
More Remarks and Comments

Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կարելի չէ
վերականգնել այլուր: Մելգոնեանի փակումէն Ութը տարիներ
յետոյ, ազգապահպանութիւնը աւելի վտանգուած է անկասկած:
Թո՛ղ Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը վերարծարծէ
Մելգոնեանի հարցը վերահաստատելով անցեալի փառքը
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով:
Այս ՀԲԸՄ-ի պարտքն է:Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը


Սփիւռքի Հայկական Համացանցային Կապեր
Փնտռել հոս . . .

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբKrikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934

You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2015 Melkonianforever.org - Established in 2004